Arrow Menu Facepainting Arrow Menu

Face
Painting
DatesDates
ModulesDu Lundi 30 au
Mardi 31 Octobre 2017
(9h00-12h30/13h30-17h00)
Du Lundi 26 au
Mardi 27 Février 2018
(9h00-12h30/13h30-17h00)
Du Lundi 23 au
Mardi 24 Avril 2018
(9h00-12h30/13h30-17h00)
Du Lundi 9 au
Mardi 10 Juillet 2018
(9h00-12h30/13h30-17h00)
385€
Modules
Du lundi 24 au mardi 25 octobre 2016
(9h00-12h30/13h30-17h00
Du lundi 13 au mardi 14 février 2017
(9h00-12h30/13h30-17h00)
Du lundi 10 au mardi 11 avril 2017
(9h00-12h30/13h30-17h00)
Du lundi 3 au mardi 4 juillet 2017
(9h00-12h30/13h30-17h00)

Dates
315€